REGULAMIN KONKURSU SATORITIME_

  1. Konkurs organizowany jest przez Agencję Social Stars dla Satori. Czas trwania konkursu: 15 maja 2020 r do 20 maja 2020 r.

  2.  Aby zgłosić udział w Konkursie Uczestnik powinien obserwować stronę Satoritime_ na Instagramie oraz wysłać wiadomość o treści „biorę udział”

3.     Wiadomości można wysyłać na Instagramie od momentu opublikowania ogłoszenia o konkursie do 20.05.2020 r. do godziny 23.59 tego samego dnia. Prawidłowo zamieszczone zgłoszenie wymaga zarejestrowania tej czynności przez serwis Instagram.

4.     Zgłoszenia do Konkursu przesłane po terminie określonym w punkcie 3 lub naruszające warunki Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.

5.     Każda osoba może dokonać dowolnej liczby zgłoszeń udziału w Konkursie z zastrzeżeniem, że jeden Uczestnik może być Laureatem tylko jednej nagrody w Konkursie (bez względu na liczbę zgłoszeń).

  1. Nagrodą w Konkursie jest Voucher o wartości 200 zł do wykorzystania w sklepie Satoritime.eu

  2. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu powinny być składane Administratorowi Konkursu z dopiskiem „Reklamacja” lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail kamila@socialstars.pl

  3. W związku z faktem, że Konkurs przeprowadzany jest w serwisie Facebook (witryna internetowa facebook.com jest obsługiwana przez firmę Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Podmiotem odpowiedzialnym za niemiecką witrynę internetową facebook.de jest firma Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irlandia.), serwis ten ma również dostęp do danych Uczestników i Laureatów Konkursu, na co Uczestnicy i Laureaci Konkursu wyrażają zgodę poprzez wyraźne działanie potwierdzające, tj. opublikowanie Pracy konkursowej, o której mowa w pkt. 3.5 Regulaminu w serwisie Facebook. Informacje dotyczące celu i zakresu zbierania danych, a także dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez poszczególne sieci społecznościowe, jak również ich odpowiednich praw i możliwości ochrony prywatności użytkownika, można znaleźć w ich politykach prywatności.

  4. Dane osobowe Uczestników oraz Laureatów Konkursu będą przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119/1, zwane dalej: „Rozporządzenie”) na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Laureata oraz wydania Nagród, w tym rozliczenia podatkowego, a także na potrzeby zgłoszonych reklamacji zgodnie z pkt 8 Regulaminu.

  5. W ramach Konkursu przetwarzane będą następujące dane osobowe:

· imię i nazwisko/nick na portalu społecznościowym Instagram,

· numer telefonu komórkowego,

· adres zamieszkania lub inny wskazany przez Uczestnika Konkursu (w przypadku Laureatów, którym zostaną przyznane nagrody,

· adres do korespondencji (w przypadku wniesienia reklamacji).

  1.  Poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie zgodnie z treścią pkt 3 niniejszego Regulaminu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Uczestnika, obejmujących jego imię i nazwisko lub nick na postalu społecznościowym Instagram w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia Lauteatów. 

  • Facebook
  • Instagram

WARSZAWA Śródmieście

ul. Inflancka 8

+48 888 770 651

(we speak English)